Lezingen en workshops

Ik geef veel lezingen over een breed scala aan onderwerpen. Het onderwerp wordt altijd bepaald in overleg met de groep die mij daarvoor uitnodigt. Hieronder vind je wat ingekorte voorbeelden van hoe zo’n lezing eruit kan zien.

Voorbeelden van lezingen

In maart 2012 gaf ik een paar lezingen op de besturendag van de fotobonden. Het thema was toen Fotografie en Kunst:

In de begintijd van de fotografie waren de technische uitdagingen zo groot dat je al blij was met een goede afbeelding. Maar zodra die eerste obstakels zijn overwonnen zie je bijvoorbeeld in de architectuurfotografie al dat ieder zijn eigen beeldtaal spreekt. De fotografie neemt allerlei taken over die voorheen door schilders en tekenaars waren gedaan. Portretten, stadsgezichten, oorlogstaferelen. Dit bracht heftige reacties teweeg. Paul Delaroche, een schilder, roept met een Daguerrotype in zijn hand D’aujoudhui La Peinture est morte! Die wisselwerking tussen de schijnbare objectiviteit van een foto en de subjectieve werkelijkheid die de fotograaf eraan meegeeft is elke keer weer opnieuw een spanningsveld. Denk ook maar eens aan de reportagefotografie. Deze dag wilde ik het hebben over dat spanningsveld, die wisselwerking. Over de fotografie van toen en nu, over waarheid en bedrog, over realiteit en schoonheid. Over werkelijkheid en droom.

Een lezing gaat meestal vergezeld van een Powerpoint presentatie. Voor deze site zijn de presentatie opgeslagen als PDF.

Binnenkort geef ik weer nieuwe lezingen en workshops. Interesse? Mail of bel mij

 

Voorbeeld van lezing: over Fotografie en Kunst:

Kunstfotografie

PDF van de lezing over kunstfotografie is hier te downloaden (283 KB)

 

Combinatie met een workshop

Een interessante formule is ook een lezing gecombineerd met een workshop. De duur hiervan is twee avonden. De eerste avond geef ik een lezing en licht ik een opdracht toe die ik meegeef voor een tweede bijeenkomst. De tweede bijeenkomst bespreek ik het werk van de groep en heb ik desgewenst nog een extra kleine presentatie die nog iets dieper ingaat op het gekozen thema.

Tot nu toe waren dat bijvoorbeeld: pinhole fotografie (Fotogroep Haarlem), beweging in beeld (Fotokring Uithoorn), seriematig werken, reportagefotografie, architectuurfotografie (NAFVA), het belang van standpunt (Fotobond Kennemerland), en nog veel meer.

Voorbeelden van lezingen met workshops

Hierbij een voorbeeld van zo’n presentatie/workshop over pinhole fotografie:

pinhole-fotografie

PDF van de lezing over pinhole fotografie is hier te downloaden (5 MB)
 

Over reportagefotografie:

reportagefotografie01

PDF van de lezing over reportagefotografie is hier te downloaden (11 MB)

 

 

 

Interesse? Mail of bel mij