6-2-2023: Presentatie Beeldtaal

In deze lezing zal Ariane James ingaan op de taal van beeld.
Wat wil je precies zeggen met een foto? Hoe wil je die boodschap ondubbelzinnig overbrengen? Hoe gebruik je jouw beeldtaal?